Jämställ Umeåregionen! 

Arbetsmarknaden, liksom gymnasievalen, i Umeåregionen är idag tydligt uppdelat efter kön. Detta tjänar varken individer eller samhället på. Den 8 november samlas politiker, chefer och tjänstemän från regionen för lära sig mer om och diskutera hur vi kan utveckla vårt gemensamma jämställdhetsarbete.

Projekt Normstorm, som anordnar denna framtidsdag, är ett arbetsmarknadsprojekt som funnits och verkat inom Umeåregionens sex kommuner sedan i maj 2011. Projektet har haft som mål att genom samverkan, utbildning och erfarenhetsutbyte bidra till ökade möjligheter för människor att arbeta inom olika sektorer, oavsett kön.Umeåregionen

- Vi har velat inspirera individer att göra val som inte baseras på kön och stötta arbetsgivare att bredda sin sökning för att kunna rekrytera den bästa kompetensen, säger Johanna Engström, projektsamordnare för Normstorm.

Under framtidsdagen 8 november, som också är projektets avslutande seminarium, samlas politiker och tjänstemän från Umeåregionens kommuner för att lyssna till Mona Sahlin, f.d partiordförande, och Malin Rönnblom, framstående genusforskare, som båda delar med sig av sina erfarenheter och utmanar deltagarna att tänka i nya banor.

Dagen kommer att sammanfatta projekt Normstorms arbete och insatser men också blicka framåt och föra samtal kring hur Umeåregionen kan utveckla sitt gemensamma jämställdhetsarbete.

- Vi är såklart jätteglada över att Mona Sahlin hade möjlighet att delta och vi hoppas att denna dag ska lyfta jämställdhetsfrågorna till den prioritet de förtjänar i utvecklingssammanhang, säger Emma Möller, lokal projektledare för Normstorm.

Johan Söderling, ordförande för Umeåregionens regionråd, kommer att inleda Normstorms framtidsdag.

- Regionen har en tradition av att ligga långt fram i sitt jämställdhetsarbete men det är viktigt att vi inte tappar farten, menar Johan. Enligt regeringens jämställdhetspolitiska mål ska ett jämställdhetsperspektiv finnas integrerat inom alla verksamheter. Detta mål kräver ett kontinuerligt arbete och att jämställdhet alltid finns med på dagordningen och så ser det inte ut i dagsläget, säger Johan Söderling. Jämställdhet är en av överlevnadfrågorna för regionen, vi behöver bryta mot invanda könsmönster för att kunna ta tillvara på all den kompetens som finns i norr, fortsätter Söderling. Vi hoppas att dagen ska vara ett tillfälle att diskutera hur vi ska kunna utmana strukturer som håller jämställdhetsutvecklingen tillbaka.

För mer information kontakta:

Johanna Engström                          
projektsamordnare
Umeå kommun
070-600 93 44
johanna.engstrom@umea.se     

Emma Möller
lokal projektledare
Nordmalings kommun
070-270 62 66
emma.moller@nordmaling.se


 

Aktuellt

Publicerad: 2014-04-22
Blodbussen kommer 29/4
Publicerad: 2014-04-22
Inflyttarnätverk 5 maj
Publicerad: 2014-04-15
Hyresförhandling klar för 2014
Publicerad: 2014-04-08
Rallarsvit åter på plats
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>