Pressmeddelande - Ministerbesök i Vännäs 

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, migrationsminister Tobias Billström och integrationsminister Erik Ullenhag besöker Vännäs Returcentrum tisdagen den 15 november för att ta del av hur vi arbetar med att bredda arbetsmarknaden.

Vännäs återvinningsmarknad Returcentrum, som startade 2000 som en del av Miljöprojektet med syftet att tillvarata och sälja begagnade saker, har utvecklats till en väl fungerande verksamhet som sysselsätter personer som av olika anledningar inte kan verka på den reguljära arbetsmarknaden.
 
- Arbetsmarknadsenheten jobbar aktivt för att hitta meningsfulla sysselsättningar åt personer som behöver stöd och komma igång på arbetsmarknaden av olika skäl. Returcentrum är ett mycket lyckat exempel på en egen satsning som slagit mycket väl ut och har skapat fler arbetstillfällen, säger Åsa Ågren Wikström, kommunchef i Vännäs.
 
Material som tas emot kommer från kommunens återvinningscentral på Starrberget, från företag och privatpersoner. Saker som behöver renoveras och säljs sedan via Returcentrum. Intäkterna går till bland annat drift, underhåll av lokaler, telefon och transporter.
 
För mer information kontakta:
 
Åsa Ågren Wikström
Kommunchef
0935-141 00
070- 382 29 72
asa.agren.wikstrom@vannas.se