Pressmeddelande - Utökad trafik på Botniabanan, Vännäs och Lycksele 

11 december utökas trafiken på Botniabanan med fler turer och helgtrafik, 12 december startar Vännäspendeln och Lyckseletrafiken får fler turer. Trafikstarten för tre ytterligare planerade linjer försenas beroende på tekniska problem med tågen.

– Vi glädjer oss åt att äntligen få komma igång med de nya fordonen och utökad trafik på Botniabanan och Umeå-Vännäs. Det är dock trist att trafiken inte kan komma igång överallt, säger Thomas Hägg, Norrtågs ordförande. Vi ser detta som ett frustrerande problem som är lösbart. Nu önskar vi operatören Botniatåg lycka till med trafiken.

Botniabanan får fler turer och helgtrafik

På Botniabanan (Umeå-Örnsköldsvik) utökas trafiken från sju till tio dubbelturer på vardagar, framförallt rusningstrafiken förtätas och det kommer t ex att finnas avgångar både strax före fyra och strax efter fyra från Umeå söderut. Den andra stora förändringen är de nya fordonen (X62 Coradia Nordic), den tredje nyheten är att det blir helgtrafik.

Vännäspendeln kommer igång och Lyckseletrafiken utökas

En helt ny trafik kommer också igång mellan Umeå och Vännäs med åtta dubbelturer på vardagar. Denna trafik kommer påtagligt att förbättra förutsättningarna för pendling mellan Umeå och Vännäs, en resa som kommer att ta ca 25 minuter.

Glädjande är dessutom att också trafiken Umeå-Lycksele utökas från tre till fyra dubbelturer på vardagar.

– Det känns väldigt bra att äntligen kunna utöka trafiken på Botniabanan och att få till den nya Vännäspendeln. Med de nya tågen höjs kvaliteten på trafiken och ger fler resenärer, säger Maria Höglander vd för beställaren Norrtåg AB. 

Tre linjer försenas

Utökningen av trafik på Luleå-Kiruna, Östersund-Sundsvall samt ny trafik Umeå-Luleå skjuts på framtiden. Det är oklart när den försenade trafiken kan starta och ett besked om detta väntas inom kort. Orsaken är tekniska problem med signalsystemet på tågen. Nuvarande busstrafik Bräcke-Östersund och Ånge-Sundsvall förlängs och kommer att trafikera enligt tidtabell som idag.

– Det är tråkigt för de resenärer som drabbas av dessa försenade trafikstarter, säger Maria Höglander. Vårt beslut om att inte starta på dessa sträckor är delvis ett resultat av de problem vi upplevde då Botniabanan startade med många störningar. Vi vill nu göra så mycket vi kan för att trafiken verkligen ska fungera.

Nya fordon Coradia Nordic

Trafikstarten innebär också introduktionen av Norrtågs nya tåg X62 Coradia Nordic. Det är fyra av totalt tolv som nu sätts i trafik med start på Botniabanan. Övriga åtta kommer att levereras då de tekniska frågorna är lösta och kommer då att trafikera hela Norrland, från Jämtland i väst hela vägen via Sundsvall, till Kiruna i norr. Coradia är fabriksnya fordon som har tillverkats av Alstom i Tyskland. Tågen har topphastighet 180 km/h, rymmer 185 sittande, har en liten bistro och hög komfort när det gäller miljö, stolar och benutrymme. Dessutom är det låga insteg vilket gör att tågen blir lätta att ta sig ombord på oavsett om man har packning, barnvagn eller rullstol.

Fakta signalsystem

Tågen har testats mycket och på flera olika sätt under en lång period. Tågtypen har dock fortfarande vissa problem med signalsystemet och avläsningen av spårsignalerna blir ibland för känsliga, vilket leder till att systemet ser hinder utan att de finns och följden blir att tåget tjuvstannar.

Frekvensen för dessa störningar är oacceptabel. Tågen är utrustade med det nya signalsystemet ERTMS: Störningarna uppträder på banor med det gamla signalsystemet ATC, alltså inte på Botniabanan med ERTMS (Sundsvall-Umeå). Det finns lösningar på problemet och en process pågår där tekniker från både leverantören av signalutrustningen (Bombardier) och tågen (Alstom) medverkar.

Vi beklagar att informationen inte har kunnat sändas ut tidigare men detta har varit en svår process med många parter inblandade. Fordonsövertagandet är ett stort och långsiktigt finansiellt ansvarstagande så vi måste se till att få acceptabla villkor vilket är nödvändigt för att kunna garantera en driftsäker trafik.

Information

Thomas Hägg, ordförande 070-543 03 25

Maria Höglander, vd 070-625 87 18

Olle Tiderman, teknisk chef 070-345 09 72

Katarina Persson, vd Botniatåg 70-315 40 01

Lena G Olsson, Botniatåg 070-628 95 31

www.norrtag.se

 

 

Aktuellt

Publicerad: 2012-06-13
196 400 + 330 000
Publicerad: 2012-06-12
Fakta om Vännäs 2012
Publicerad: 2012-06-04
Matteklur på Vännäsby skola
Publicerad: 2012-05-29
kommunINFO nr 2
Publicerad: 2012-05-22
Ökad turism i Vännäs
 << < 11 12 13 14 15 16 17 >