Dags att söka bygglov 

Det börjar blir dags att söka lov om du tänker göra någon slags byggåtgärd på huset under sommaren.

I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behövs bygglov för de flesta nybyggen.

Tillbyggnader, ändrad användning och fasadändring kräver i många fall också bygglov.

Vill du bygga närmare än 100 meter till vattnet gäller strandskyddslagen och dispens måste sökas.

Läs mer om vad som gäller för bygglov.

Du kan också kontakta plan- och byggavdelningen som gärna hjälper till om du har frågor kring bygglov och vilka regler och lagar som gäller just för din fastighet.

Ansökan om lov

För mer information kontakta:

Eva Lidestav
Byggnadsinspektör
0935-142 11

Eva Wållberg
Bygglovhandläggare
0935-142 13

Aktuellt

Publicerad: 2013-12-03
Här&Nu #4 2013
Publicerad: 2013-12-02
Ingen test av VMA
Publicerad: 2013-11-27
Aktuellt om sophämtning
Publicerad: 2013-11-25
Kulturstipendiat 2013
Publicerad: 2013-11-25
Föreningsstipendiat 2013
Publicerad: 2013-11-21
Hantverkscafè för pensionärer
Publicerad: 2013-11-20
Dom från förvaltningsrätten
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>