Pressmeddelande - klart med arbetskläder inom vården 

Personal inom äldre- och handikappomsorg i Vännäs kommun har sedan april i år tillgång till arbetskläder som vård- och omsorgsnämnden leasar.

De första leveranserna var tillfälliga omgångar av kläder och för ungefär en vecka sedan kunde företaget som nämnden har avtal med leverera de "slutliga" kläderna.

- Vi är glada att vår personal har denna möjlighet nu. Inom de flesta traditionellt manliga branscher är arbetskläder en självklarhet, medan det ser annorlunda ut inom kvinnodominerade yrken. Därför är det extra glädjande att vi har kunnat avdela medel för leasing av arbetskläder, säger Sonja Eriksson, ordförande i vård- & omsorgsnämnden.

Samtlig personal i särskilda boenden inom äldreomsorgen samt korttidsboenden har tillgång till kläderna. När det gäller personal inom hemtjänst och i handikappomsorgen är tillgången anpassad utifrån situationen kring brukaren.

- Vår ambition är att arbeta vidare så att samtlig personal inom äldre- och handikappomsorgen har tillgång till arbetskläder, säger Sonja Eriksson nöjt.

Leasingen innebär att kommunen inte äger kläderna. I leasingkostnaden per plagg ingår leverans, hämtning och tvätt. Leasingen innebär för den anställde att de inte äger plaggen samt att de inte behöver tänka på tvätt.


För mer information kontakta:

Sonja Eriksson                                          Ulf Norberg
Ordförande vård- & omsorgsnämnden         Socialchef
0935-143 30                                             0935-143 00
070-372 51 54                                          070-624 51 03
sonja.eriksson@vannas.se                         ulf.norberg@vannas.se

 

Aktuellt