Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Liljaskolans styrelse

Kallelse 3 september

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse 4 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 8 september

Kontaktperson: Susanna Siljetun