Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Möteshandlingar

Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.Kommunfullmäktige

Kallelse 22 september

Bilaga ärende 7 - överförmyndarnämnd
Bilaga ärende 8 - delårsbokslut 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse 19 september
Bilaga ärende 2 - delårsbokslut 2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kallelse 23 september

 

Kontaktperson: Susanna Siljetun