Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Kommunstyrelsen

Kallelse 8 februari ärende 1-17

Kallelse 8 februari ärende 18-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 9 februari

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Kallelse 9 februari

Plan- och miljönämnden

Ärendelista 16 februari

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse 17 februari

Kontaktperson: Susanna Siljetun