Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 17 november

 

Kommunfullmäktige

Kallelse 23 november, ärende 1-9

Kallelse 23 november, ärende 10-24

Plan- och miljönämnden

Ärendelista 1 december 2015

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Kallelse 2 december

Kontaktperson: Susanna Siljetun