Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Möteshandlingar

Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 21 oktober

Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse 22 oktober

Kommunstyrelsen

kallelse 27 oktober - extra sammanträde 

Bilaga ärende 2 - budget

Kommunfullmäktige

Kallelse 27 oktober ärende 1-13
Kallelse 27 oktober ärende 14-26

Bilaga ärende 25 - budget

Kontaktperson: Susanna Siljetun