Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse 23 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 28 april
Bilaga bredbandsstrategi

Kommunstyrelsen (extra)

Kallelse 4 maj

Kommunfullmäktige

Kallelse 4 maj ärende 1-7
Kallelse 4 maj ärende 8-16

Bilaga: Bokslut 2014

Kontaktperson: Susanna Siljetun