Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse 18 december

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Susanna Siljetun