Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Möteshandlingar

Möteshandlingar

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.Kommunstyrelsen

Kallelse 1 september
Bilaga ärende 10 - överförmyndarnämnd
Bilaga ärende 12 - Delårsbokslut för Vännäs kommun

Kontaktperson: Susanna Siljetun