Liljaskolans styrelse

Lyssna

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet.

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Skolan bedriver också vuxenutbildning. På skolan studerar ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderanden.

Ledamöter

Sonja Eriksson
Ordförande                 
Sonja Eriksson (S)  

Vice ordförande      
Gösta Eklund (M)

Ola Dahlgren (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Bitte Torbjörnsdotter (V)
Bertil Burén (C)
Tomas Moberg (C)

Ersättare
Eva Wiklund-Jonsson (S)
Markus Jonsson (S)
Susanne Bygdén (S)
Maria Olofsson (C)
Ulla-Britt Engström Andersson (L)

 

Kontaktperson: Kristine Hansson