Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

Vårdnadshavarenkät hösten 2018

Nu vill vi veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns skola/förskola/pedagogiska omsorg (dagbarnvårdare). Enkäten vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare med barn i förskola/pedagogisk omsorg. Lösenord skickas direkt till vårdnadshavare. Länk till enkäter

Elevenkät hösten 2018

Nu vill vi veta hur du upplever din skola. Enkäten används för att skolan i Vännäs kommun ska kunna bli ännu bättre. Elevenkäten besvaras av alla elever i skolan. I enkäten ingår även frågor om fritidshem. Dessa frågor besvaras av dig som har plats på fritidshem. Länk till enkäter

Förskoleklassen blir obligatorisk

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk för alla barn det år barnet fyller sex år. Informationsbrev har skickats ut till alla barn födda 2012 som är folkbokförda i Vännäs kommun. Förskoleklass (länk)

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018 och meddelas av Skolverket.

Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Klicka här för mer information (öppnas som .pdf).

Personal vid barn- och utbildningskontoret

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

Tomas Åström
Barn- och Utbildningschef
Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

Carina Zakrisson 
Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0935-141 70

Maria Olofsson
Ekonom
Tel: 0935-144 02

Emelie Johansson
Vikariesamordnare
Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

Kim Holmberg
Förvaltningsadministratör
Tel: 0935-144 04

Kristina Nyström
Chef Elevhälsan
Tel: 0935-144 21

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Tel: 0935-14420 / 070-378 89 15

Hitta till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström