Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

Vårdnadshavarenkät – för en bättre barnomsorg och skola!

Nu vill vi veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola/skola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Enkäten används för att förskolorna, den pedagogiska omsorgen och skolorna i Vännäs kommun kontinuerligt ska få kunskap om hur elever och vårdnadshavare upplever kvalitén i våra verksamheter. Genom att ni besvarar enkäten har ni möjlighet att påverka verksamheten för era barn. Elevråd, förskoleråd, skolråd och personalgrupper kommer utifrån enkätresultaten att arbeta fram åtgärder för att utveckla och förbättra verksamheten ytterligare.

Ju fler som besvarar enkäten, desto säkrare blir resultatet och vi får bättre förutsättningar att ge era barn en riktigt bra skolgång.

Enkäten vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare med barn i förskolan, pedagogiska omsorgen och skolan. Alla som svarar på enkäten är anonyma och resultat med färre än 5 svarande i en svarsgrupp redovisas inte. 

Ett brev med information och lösenord  har skickats med post eller epost till dig som vårdnadshavare.

Här finner du enkätsidan  www.vannas.se


Det är viktigt att du som har flera barn svarar på en enkät för varje barn.

Sista svarsdag är söndag 17 november 2019.

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten.

Har du problem med eller funderingar kring enkäten?
Kontakta i så fall Kim Holmberg, tel 0935-144 04 eller Maria Bränström, tel 0935-146 51. Alternativt mail till adress: barn.utbildningsnamnden@vannas.se.

 

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2019

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari 2019. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1382 kronor till 1425 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad 2019 och meddelas av Skolverket.

Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Klicka här för mer information (öppnas som .pdf).

Personal vid barn- och utbildningskontoret

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

Tomas Åström
Barn- och Utbildningschef
Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

Carina Zakrisson 
Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0935-141 70

Maria Olofsson
Ekonom
Tel: 0935-144 02

Emelie Johansson
Vikariesamordnare
Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

Kim Holmberg
Förvaltningsadministratör
Tel: 0935-144 04

Kristina Nyström
Chef Elevhälsan
Tel: 0935-144 21

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Tel: 0935-14420 / 070-378 89 15

Hitta till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström