Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

Nu är det dags för vår elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Elever, vårdnadshavare och personal i våra verksamheter ges möjlighet att lämna sina synpunkter om förskolan och skolan i Vännäs. Alla svar är viktiga. Fram till 2 november kommer inloggningsinformation att skickas ut. Ni som fått lösenord kan använda aktuell länk till enkäten via denna sida (enkätlänkar).

Närvaro i förskola och skola – uppdaterade riktlinjer

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Riktlinjerna har i höst uppdaterats.

Utgångspunkten är att barn och elever som vanligt är i våra verksamheter och att våra medarbetare är på plats och genomför sitt samhällsviktiga uppdrag. Samtidigt får ingen vistas i våra lokaler som har förkylningssymptom, enligt myndigheternas direktiv.

Medarbetare ansvarar för att informera barn/elever (efter mognadsgrad) om vad som gäller kring att vara i förskola/skola eller stanna hemma. Fokus hos medarbetare ska också ligga på att informera kring skyddsfaktorer och arbeta för att de efterlevs. Vi utgår från att ni hjälper oss i detta arbete.

Vi behöver alla ha skyddsfaktorerna i fokus:
• Undvik att röra dig vid ansikte eller ögon.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (handsprit är ett alternativ när du inte har tillgång till handtvätt).
• Behöver du hosta/nysa så gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk.

NÄRVARO I FÖRSKOLA/SKOLA – uppdaterade riktlinjer från den 23 september 2020

Vårdnadshavare och elever inom skolan får även information via e-post och via systemet infomentor. Gå direkt till infomentor här (länk).

Information om kommunens övergripande arbete hittar du på www.vannas.se/corona

 

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2020

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari 2020. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1425 kronor till 1478 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kr per månad 2020 och meddelas av Skolverket.

Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Klicka här för mer information (öppnas som .pdf).

 

Personal vid barn- och utbildningskontoret

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

Tomas Åström
Skolchef
Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

Carina Zakrisson 
Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0935-141 70

Maria Olofsson
Ekonom
Tel: 0935-144 02

Emelie Johansson
Vikariesamordnare
Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

Kim Holmberg
Förvaltningsadministratör
Tel: 0935-144 04

Kristina Nyström
Chef Elevhälsan
Tel: 0935-144 21

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Tel: 070-378 89 15

Hitta till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström