Provberäkning, försörjningsstöd

Lyssna

Räkna själv ut om du ligger under socialbidragsnormen.

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare. Men här kan du redan nu fylla i dina egna uppgifter och få fram en ungefärlig bild av hur din situation förhåller sig gentemot riksnormen för ekonomiskt bistånd. Du kan inte betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.

Provberäkning

Kontaktperson: Sara Hallnor