Trafik, infrastruktur

Lyssna

Här hittar du information om kommunens gator, vägar, kollektivtrafik och IT-infrastruktur. Här kan du också läsa om vilket utbud som finns när det gäller bredband och IT i kommunen.

Vännäs har goda pendlingsmöjligheter för både dig som bor på orten och vill studera eller arbeta på annan ort eller tvärtom.

Trafikstrategi 2016

2016 togs en trafikstrategi för Vännäs kommun fram. Trafikstrategins huvudsyfte är att peka ut riktningen för trafikens utveckling i det framtida Vännäs.

Trafikstrategin ska bidra till att uppnå ett hållbart, säkert och effektivt trafiksystem. Vännäs kommuns vision, översiktsplan och trafikstrategi ger tillsammans verktyg för att skapa en samlad och långsiktig strategi. Det behövs för att klara de utmaningar inom trafikområdet som kommunen står inför ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs trafikstrategin

Strategin finns att läsa under fliken Planer, styrdokument och lagar (direktlänk, öppnas i ny flik), sorterad under T, Trafik.

Kontaktperson: Tore Forsberg