Felanmälan

Lyssna

Felanmälningar till kommunen kan avse flera olika saker, som till exempel vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning, bredband och kabel-TV.

Vatten och avlopp, parker, gator, vägbelysning
Dagtid: Mikael Kjellson, 070-667 91 71, Christer Nygren, 0935-142 32
Övrig tid: 0935-100 30

För felanmälan gällande vägar som underhålls av Trafikverket
Kontakta Svevia på tel: 0935-124 17.

Sophämtning
E-post: soporochvatten[at]vannas.se
Tel: 0935-140 00 (växel)

Slamtömning
e-post: soporochvatten[at]vannas.se
Tel: 0935-140 00 (växel)

Kommunens lokaler
Dagtid, Fastighetsskötare eller Arbetsledare: 070-2252186
Journummer: 070-614 24 25

Bredband, kabel-tv, internet via kabel-tv
Till sidan kundtjänst/felanmälan (länk)

Kontaktperson: Tore Forsberg