Ekonomi, försörjningsstöd

Lyssna

Om du behöver hjälp med ekonomi kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan du få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter din ekonomi.

Budget- & skuldrådgivning

Hos budget- & skuldrådgivningen ges ekonomisk rådgivning och du kan få råd och tips på hur du kan göra en budget, du kan få hjälp att hitta lösningar på ekonomiska problem eller hjälp att söka skuldsanering.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som du kan få från kommunen om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.

Ansökan om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd gör du hos Pensionsmyndigheten. När du ansöker om det ena så prövar myndigheten automatiskt om du har rätt till det andra. Till exempel: När du ansöker om bostadstillägg prövar de alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Läs mer på: pensionsmyndigheten.se (länk till informationen, öppnas i en ny flik)

Bidrag till anpassning av bostaden

Om du får en skada eller en sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem. Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att exempelvis ta bort trösklar, bygga om badrum eller sätta upp en rullstolsramp hemma. Läs mer om bostadsanpassning på: vannas.se/bostadsanpassning

God man, förvaltare, överförmyndare

Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer.

Kontaktperson: Örjan Strandberg