Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

Kommunfullmäktige

Kallelse/dagordning 21 oktober
Ärendetexter 21 oktober

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kallelse 22 oktober

 

Liljaskolans styrelse

Kallelse 23 oktober

Kontaktperson: Susanna Siljetun