Förskola och barnomsorg

Lyssna

I Vännäs erbjuds barnomsorg genom förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Öppen förskola finns inom Familjecenter där även BVC, MVC och familjerådgivning ingår.

Barnen ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Med kompetenta och engagerade pedagoger skapas en trygg och utmanande miljö som lockar till lek och lärande i samspel med barn och vuxna.

Önskar du ytterligare information kring barnomsorgen i kommunen, kontakta barn- och utbildningskontoret, 0935-140 00 (vx) alternativt någon av förskolecheferna eller rektor för respektive skola.

Ansök om plats i förskola, fritidshem och dagbarnvårdare

Riktlinjer barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs kommun.

Karta över förskolor, öppna förskolan och dagbarnvårdarnas lokal i Vännäs kommun.

Kontaktperson: Tomas Åström