Förändring e-posttjänst

Lyssna

E-posttjänst och webbtjänst upphörde 1 juli 2013

Internet via kabel-tvnätet, hemsidesutrymme och e-postadresser (adresser som slutar med @vannas.net och @vannastv.net) upphörde att gälla från och med 2013-07-01. På motsvarande sätt förändrades även villkoren i avtalet. Detta skedde till följd av att Sverige under 2012 tog beslutet att vi ska följa datalagringsdirektivet.

Denna hantering skulle innebära höjda kostnader för oss och för att inte höja månadskostnaden på abonnemangen så valda vi istället att ta bort tjänsten för webb och e-post.

Det finns idag ett flertal bra gratis alternativ för e-postkonton och även för webbsidesutrymmen, till exempel:

Riksdagen har beslutat att Sverige ska följa EUs datalagringsdirektiv. Detta innebär att från och med 2012-05-01 måste Vannas.net och verksamheten för internet via kabel-tv nätet
lagra våra kunders trafikuppgifter.

Detta innebär i praktiken att vi lagrar din IP-adress i sex månader. Brottsbekämpande myndighet kan begära ut dessa uppgifter (begäran ska komma från åklagare och begäras via SÄPO).
Vi lagrar ingen information om vad du gör på internet utan bara vilken IP-adress du har vid ett visst tillfälle.

Sedan beslutet togs har branschen och myndigheterna har jobbat med hur detta i ska kunna fungera och från 1 juli 2013 kommer vi ingå i en lösning tillsammans med de flesta övriga stadsnät i Sverige som löser denna problematik.

För den som vill fördjupa sig mer läs gärna:
http://ssnf.org/informationsbank/Lagar/Datalagring/FAQ-Datalagringsdirektivet/
http://pts.se/sv/Bransch/Internet/Integritet/Regler/Trafikdatalagring/ 

Ställ om din klient

Om du inte längre kan skicka eller ta emot e-post så beror det på att du inte har rätta inställningar i din dator. 

Har du registrerat t.ex. ett gmail-konto så kan du använda det direkt genom att surfa till sidan http://www.gmail.com , är det dock så att du heldre vill använda t.ex. Outlook eller en telefon för att läsa e-posten så måste du göra vissa inställningar, mer hjälp just för:

Kontaktperson: Roger Fagerdal