Akut hjälp och stöd vid kris

Lyssna

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp eller rådgivning och information.

SOS Alarm, 112

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp omgående. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av ambulans, brandkår eller polis. Webbsida: www.sosalarm.se

Ladda ner SOS Alarm som app
Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play. Läs mer och ladda ner appen här (länk)

Polisen

Vid akut händelse ringer du 112. Om det inte är akut kan du nå Polisen via numret 114 14. Du kan till exempel lämna tips.

Informationsnummer vid olyckor och kriser
Om en samhällskris inträffar kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få aktuell information om händelsen.

Räddningstjänsten i Vännäs

Vid akut händelse ringer du 112.
Här hittar du mer information och kontakt till Räddningstjänsten i Vännäs (länk).

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser.
Läs mer om POSOM här (länk)

Vårdguiden, 1177

För att få råd i sjukvårdsärenden ringer du 1177 vid händelser som inte är akuta. Vid akuta händelser ringer du 112.

Vännäs hälsocentral
Här hittar du kontaktuppgifter till Vännäs hälsocentral (länk)
Tel: 090-785 44 50

 

Stöd- och krisjourer

Socialjouren Umeå

Vännäs har samarbete med Umeå och deras socialjour. Hit kan du ringa vid en akut situation som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan handla om akut missbruk, misstanke om barn som far illa i sin hemmiljö eller våld och övergrepp.
Här hittar du kontaktuppgifter till socialjouren (länk)

Kvinnojour och mansjour i Umeå

Här hittar du information om kvinno- och mansjour (länk)

Brottsofferjouren Umeåregionen

Till hemsidan: umearegionen.boj.se
Telefoncentralen: 0200-21 20 19

Bris

Barnens hjälptelefon
Till Barnens hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället, Bris, kan du som är under 18 år ringa helt gratis.

Telefon: 0200‑23 02 30

Bris vuxentelefon
Om du har frågor eller behöver råd om något som rör egna eller andras barn, och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp, kan du som vuxen ringa BRIS vuxentelefon, om barn.

Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: www.bris.se

1177 om att må dåligt när man är barn eller ung

Läs mer på 1177.se. Informationen gäller Västerbottens län (länk)

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns till för dig upptill 23 år. Här kan du träffa barnmorska och kurator/psykolog beroende på dina behov.

Läs mer om ungdomsmottagningen i Vännäs kommun här (länk)

Ungdomsmottagningen på nätet:

 

Webbsidor för information

På följande webbsidor hittar du information om vad som händer vid olika typer av kriser samt hur du kan förbereda dig: