Naturvård

Lyssna

I miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. I vissa fall är det miljö- och byggavdelningen som sköter tillsynen enligt balken. I avdelningens arbete ingår även att svara på remisser från länsstyrelsen i ärenden som rör naturvård.

Inom ramen för naturvårdsarbetet svarar enheten för de kalkningsinsatser som görs i kommunens sjöar och vattendrag.

Om du har frågor kring kalkningen kan du höra av dig till:
miljö- och byggavdelningen.