Lyckosamt testresenärsprojekt

Lyssna

Utfallet av testresenärsprojekt som pågick under oktober månad 2013 blev mycket positivt, då 20 av de 24 testresenärerna uppger att de planerar att fortsätta pendla med kollektivtrafiken.

I början av november 2013 hölls avslutningsmötet för de 24 testresenärer som under oktober månad fått möjlighet att pendla gratis med tåg och buss längs sträckan Vännäs – Umeå.

Vid mötet deltog representanter från Be Green Umeå, KR trafik, Länstrafikens kundservice, landstinget, Norrtåg samt Umeå och Vännäs kommuner, och svarade på testresenärernas frågor, förslag och synpunkter.

Testresenärsprojekt 
Avslutningsmöte

Resultat vid testresenärsprojektets slut

Testresenärerna fick under den gångna månaden svara på två enkäter och under det avslutande mötet presenterades resultatet  (pdf) från dessa, följt av många och långa diskussioner kring vad som fungerar bra, och mindre bra, i kollektivtrafiken.

Några av kollektivtrafikens fördelar som testresenärerna lyfte fram var att det var avstressande och säkert, billigare än bil och bättre för miljön, möjlighet att arbeta under resan, de sociala kontakterna man fick när man pratade med andra resenärer och bekanta samt att man fick dagliga promenader till och från bussen/tåget.

Några av nackdelarna sades vara otillräcklig information vid förseningar, att Umeå lokaltrafik (Ultra) inte var anpassat efter tågtiderna, att restiden med buss upplevdes vara för lång samt att det är var få avgångar på framförallt kvällar och helger.

Utfallet av testresenärsprojektet blev mycket positivt, då 20 av de 24 testresenärerna uppgav att de planerade att fortsätta pendla med kollektivtrafiken.

Ungefär hälften av testresenärerna avsåg köpa årskort eller periodkort och pendla kollektivt 4-5 arbetsdagar/vecka, andra planerade att köpa rabattkort (laddas med ett antal resor) och låta bilen stå några dagar i veckan eller månaden.

       
Testresenärer

Sex månader senare - hur gick det sen?

Testresenärsprojektet har visat sig vara en lyckad satsning. Ett halvår senare pendlar hälften av testresenärerna med kollektivtrafiken, och de är nöjda!

Drygt ett halvår efter att projektet avslutats uppger ungefär hälften av testresenärerna att de fortsatt resa kollektivt i så hög utsträckning, 3-5 dagar/vecka, att de valt att köpa års- eller månadskort. Majoriteten av testresenärerna är nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken. Inte någon av dem säger sig vara missnöjd.

- Det är väldigt positivt och glädjande att så många av testresenärerna ser fördelarna med kollektivtrafiken och väljer att fortsätta åka buss och tåg istället för att ta bilen, säger Ida Lundström på Be Green Umeå som ansvarat för projektet.

För den som pendlar mellan Vännäs och Umeå finns många avgångar att välja mellan. Pendeltåget trafikerar sträckan med nio dubbelturer/dag måndag – fredag. Busstrafiken, framför allt linje 15 och 55, kör sammantaget över 30 turer på vardagar.

BILLIGARE, SNABBARE OCH TREVLIGARE ATT ÅKA KOLLEKTIVT

Anledningarna till varför testresenärerna väljer kollektivtrafiken framför bilen är flera.

- Många av testresenärerna lyfter bland annat fram att det är mycket billigare att åka kollektivt, att tåget går snabbare än att köra bil, att det är enkelt och miljövänligt och att det är skönt att slippa köra själv, berättar Lina Andersson kollektivtrafikhandläggare på Vännäs kommun. Flera av testresenärerna tycker också att det är betydligt trevligare att åka kollektivt än att köra bil!
 
 Ta del av hela rapporten här.

Kontaktperson: Emelie Höglander