Hushållsavfall och soptömning

Lyssna

Här hittar du information som rör hantering av hushållsavfall i Vännäs kommun.

Utsortering av matavfall från 1 mars 2020

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. Från 1 mars 2020 kommer detta att gälla i Vännäs kommun: Läs mer om detta här (länk)

Soptömning i Vännäs kommun

Sopbilen kör alltid som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag. Det vill säga, om du har ordinarie tömningsdag på julafton, nyårsafton, nyårsdagen eller liknande så ska du ställa ut dina tunnor precis som vanligt.

Kom ihåg att tunnorna ska vara utställda från kl. 06.00 på tömningsdagen. För att du inte ska riskera att missa tömningen, ställ gärna ut kärlen redan kvällen innan. Sopbilen har på sig till kl. 22.00 på tömningsdagen att tömma kärlen.

Tömningarna sker till största delen med sidlastande fordon och för att underlätta tömningen är det viktigt att varje kärl har minst 0,5 meter mellan sig och minst 1 meter fritt utrymme bakom kärlen. Placera kärlen med locköppningen mot vägen på plant underlag.

Om ert kärl saknar ID-märkning, det vill säga tagg och etikett, var vänlig kontakta kundtjänst: 0935-140 00 (växeln) eller via mejl soporochvatten[at]vannas.se

Har soptunnan bara blivit halvtömd?

Ibland töms inte soptunnan helt och hållet och det beror oftast på att det är något i tunnan som gör att soporna har fastnat: Läs mer om detta här (länk)

Schema för soptömningen

Schema för tömning av hushållssoporna hittar du på den här sidan (länk)

Abonnemang och taxor

Här hittar du gällande taxor (länk, öppnas i samma flik)

Kontaktperson: Maria Lundberg