Antagen taxa för kommunens vatten- och avloppsanläggning

Lyssna

Den nya taxan för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller från och med 2014-01-01 och du hittar den via länken nedan.

För att täcka nödvändiga kostnader för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt kommunens allmänna taxa för vatten- och avloppsanläggning.

Förvaltning av vatten- och avloppsanläggningen handhas av samhällsbyggnadsförvaltningen, gatu/va-avdelningens verksamhet.

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf, 69 kB)