Kulturstipendium

Lyssna

Vännäs kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden. Kulturstipendiet tilldelas person som bor i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen.

Stipendiet kan även tilldelas grupp, förening eller organisation som är verksamma inom kommunen. Stipendiet är ett hedersstipendium och kan endast bli aktuellt efter nominering. Stipendiet kan inte sökas för egen del.

Stipendiet kan utdelas mer än en gång till en och samma person eller grupp, förening eller organisation om så anses lämpligt och om det är minst tio år sedan tidigare utdelningstillfället. Stipendiet kan inte utdelas postumt. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, högst två vid varje tillfälle.

Läs mer här

Palmer Åströms minnesfond och JA Nymans hembygds- och kulturfond

Läs mer här

 

 

Kontaktperson: Carina Zakrisson