Kvalitetskontroll och utveckling

Lyssna

För att hela tiden kunna utveckla och förbättra kommunens olika verksamheter och den service som vi erbjuder kommuninvånarna, måste vi i kommunen utvärdera våra verksamheter på olika sätt.

Ett antal olika undersökningar och mätningar görs för att vi ska kunna hitta brister och se de områden där vi är duktiga. Att jämföra Vännäs kommun med andra kommuner är också en viktig del av vårt utvecklingsarbete.

På dessa sidor kommer vi att publicera de jämförelser och mätningar som kommunen och andra aktörer genomför.


 

Kontaktperson: Karolina Johansson