Får i Brån, foto: Sofia Tjärnström

Djur och lantbruk

Lyssna

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamheten omfattar bl a djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter. Mer information hittar du på Länsstyrelsen webbplats.

Plan- och miljönämnden i Vännäs kommun ansvarar fortfarande för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter m.m. Läs mer om plan- och miljönämndens tillsynsområden och det egna ansvaret i menyn till vänster.

Mer information om djur och djurhållning finns även på Jordbruksverkets webbplats.

Tillstånd inom tätbebyggt område

Enligt lokala föreskrifter krävs tillstånd av plan- och miljönämnden för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  • orm,

...inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ansökningsblanketter

 

Tillstånd hos Länsstyrelsen

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

En förprövning av djurstallar måste göras hos länsstyrelsen vid ny-, om- eller tillbyggnad av stall med mer än fyra djurenheter när det gäller hästar eller mer än nio djurenheter för övriga djurslag.