Får i Brån, foto: Sofia Tjärnström

Djur och lantbruk

Lyssna

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamheten omfattar bl a djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter. Mer information hittar du på Länsstyrelsen webbplats.

Plan- och miljönämnden i Vännäs kommun ansvarar fortfarande för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter m.m. Läs mer om plan- och miljönämndens tillsynsområden och det egna ansvaret i menyn till vänster.

Mer information om djur och djurhållning finns även på Jordbruksverkets webbplats.

Tillstånd inom tätbebyggt område

Enligt lokala föreskrifter krävs tillstånd av plan- och miljönämnden för att hålla:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. orm,

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kontaktperson: