Hallar och anläggningar

Lyssna

Inom Vännäs kommun finns en ishall och fyra idrottshallar - Hammarhallen, Liljahallen, Vännäsby Idrottshall och Tväråbäcks Idrottshall.

 

Kontaktperson: Peter Lundström