Hallar och anläggningar

Lyssna

Inom Vännäs kommun finns en ishall och fyra idrottshallar - Hammarhallen, Liljahallen, Vännäsby Idrottshall och vegaskolans gymnastikhall.

Allmänhetens tider

Under allmänhetens tider får vem som helst besöka våra anläggningar utan att boka tid.

Till sidan för allmänhetens tider

Hyra lokal

I kommunens bidrags- och uthyrningsreglemente finner ni kostnaden för hyra av respektive anläggningar.

Till kommunens bidrags- och uthyrningsreglemente

Kontaktperson: Peter Lundström