Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Ledamöter


Kommunalråd
Ordförande
Johan Söderling (S)


Oppositionsråd
Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Susanne Bygdén (S)
Leif Andersson (S)
Lena Carneland (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Per Nyström (V)
Emma Vidmark (MP)
Erik Fastevik (C)
Gösta Eklund (M)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare
 
Ola Dahlgren (S)
Lars Paulsson (S)
Sonja Eriksson (S)                          
Per-Erik Lundmark (S)  
Jerry Pehrsson (S) 
Charlie Svedmark (V)                      
Krister Andersson (MP)
Tommy Bingebo (C)
Margareta Vigren (C)
Jan Nilsson (M)
Monica Wahlström (L)

Kontaktperson: Susanna Siljetun