Kommunstyrelsen

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från KS och KSAU
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/ksprotokoll.

Ledamöter


Kommunalråd
Ordförande
Anna Frej (S)

 Anders Nilsson (C)
Oppositionsråd
Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

Lena Carneland (S)
Leif Andersson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Per Nyström (V)
Jan Nilsson (M)
Erik Fastevik (C)
Hanna Lundberg (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare
 
Anna-Stina Ögren (S)
Susanne Bygdén (S)
Sonja Eriksson (S)  
Sofie Gustavsson (S)
Henric Jakobsson (S) 
Bengt Erik Näslund (V)
Gösta Eklund (M)
Sofia Blomquist (C)
Fredrik Sandin (C)                        
Gustav Essebro (KD)
Emma Lundkvist (SD)
Bertil Kohl (L)

Kontaktperson: Daniel Theander