Umeåregionens flyktingmottagning

Lyssna

Vännäs Kommun ingår i Umeåregionen. I och med ett regionalt samarbete överförs och tillvaratas kunskaper och goda arbetssätt, så att detta leder till en snabbare etablering för nyanlända i det svenska samhället. Den regionala arbetsgruppen arbetar bland annat för ett likvärdigt flyktingmottagande och driver frågor regionalt.

Samordnad flyktingmottagning mellan kommunerna och tillgång till sex kommuners arbets- och bostadsmarknad gör det lättare för flyktingar att hitta bostad och arbete.

Nyinflyttade känner sig snabbare hemma i regionen och kan lättare skapa ett kontaktnät och få vänner. Regionsamarbetet innebär också att varje flykting har möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) på rätt nivå. Det effektiviserar studierna och gör att vägen till egen försörjning blir kortare.

Vill du ha mer information eller om du har tips idéer om hur vi kan jobba vidare med våra nya Vännäsbor så tveka inte att höra av dig, allt för att vi ska lyckas med en bra integration i vår kommun.