Resor, färdtjänst, parkeringstillstånd

Lyssna

Har du inte möjlighet att köra bil finns lokaltrafik att nyttja. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor när du ska till sjukhuset. Du kan även beviljas ledsagning om behov finns. Här hittar du även information om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst. Läs mer om hur du gör detta på www.vannas.se/fardtjanst.

Riksfärdtjänst

Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrande omkostnader när du ska resa längre resor inom Sveriges gränser med allmänna kommunikationer eller inte kan nyttja allmänna kommunikationer för dina resor kan du ansöka om riksfärdtjänst genom att ta kontakta med kommunens färdtjänsthandläggare.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Du som har ren funktionsnedsättning, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Som funktionsnedsättning räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.
Läs mer på: vannas.se/parkeringstillstand

Res med länstrafiken

Efter hand tillgänglighetsanpassas länstrafiken, vilket innebär att bussar och tåg har entréer som gör det lättare att stiga på för personer som har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol i. För mer information om resor besök Västerbottens Länstrafiks webbplats: www.tabussen.nu

Kontaktperson: Britt Myrén