Resor, färdtjänst, parkeringstillstånd

Lyssna

Har du inte möjlighet att köra bil finns lokaltrafik att nyttja. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor när du ska till sjukhuset. Du kan även beviljas ledsagning om behov finns.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst.
Läs mer här

Riksfärdtjänst

Om du får fördyreande omkostnader, på grund av din funktionsnedsättning, när du ska resa längre inom Sveriges gränser kan du ansöka om riksfärdtjänst. Det kan du även göra om du inte kan använda allmänna kommunikationer för dina längre resor.
Läs mer här

Ledsagning i kollektivtrafiken

Ledsagning i kollektivtrafiken innebär att du blir ledsagad mellan bussen/tåget och en fast mötesplats, eller mellan två fordon.
Läs mer här

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Du som har ren funktionsnedsättning, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Som funktionsnedsättning räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.
Läs mer här

Kontaktperson: Britt Myrén