Vem är berättigad till färdtjänst?

Lyssna

Färdtjänstberättigad är du som till följd av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet av minst tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg. Du ska också vara folkbokförd i kommunen.

Blankett för ansökan om färdtjänst.

Kontaktperson: Britt Myrén