Synpunkter och klagomål

Lyssna

Inom LSS- och äldreomsorgen i Vännäs ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör.
 
Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina klagomål skriftligt på särskild blankett. Ytterligare instruktioner samt blankett finns att hämta här.

 

Kontaktperson: Ulf Norberg