Försörjningsstöd

Lyssna

Ibland kan orsaken till att man behöver stöd bero på att man hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bidrag som man kan få om man har behov av det, alltså ett behovsprövat bidrag. Försörjningsstöd betalas ut av kommunens socialtjänst. Ansökan görs varje månad och man får stöd i enlighet med gällande lagar och regler. För en familj (par/sambo med eller utan barn) räknas hela familjens inkomster ihop vid prövningen av om man har rätt till stöd.

Vem får söka försörjningsstöd?

För att kunna få försörjningsstöd måste du vistas i Vännäs kommun och sakna möjlighet att själv klara din försörjning. Du måste först göra allt du kan för att klara din försörjning själv. Det innebär till exempel att du aktivt söker arbete och att du söker andra bidrag som du har rätt till.

Att göra allt du kan för att klara din försörjning innebär också att du måste använda alla möjligheter till annan försörjning än försörjningsstöd. Det betyder att du måste utnyttja alla möjligheter att sälja eller nyttja resurser som du har tillgång till. Det kan vara till exempel aktier, pengar på bankkonto eller att sälja din bil för att försöka lösa dina ekonomiska problem själv.

Mer information om försörjningsstöd kan du få genom socialsekreterare på vuxenenheten

Telefon: 0935-140 00 (kommunens växel)

Socialsekreterarnas telefontider är:

måndag - tisdag kl. 8:45 - 9:30
torsdag - fredag kl. 8:45 - 9:30

Du kan också kontakta socialtjänstens reception: 0935-143 11.

Kontaktperson: Sara Hallnor