Missbruk

Lyssna

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till personer som har problem med alkohol eller andra droger samt till deras anhöriga.

De stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda är i första hand:

  • Stöd och samtalskontakt
  • Kontaktperson
  • Behandling på behandlingshem – sluten- eller öppenvård

Socialtjänsten utreder även behov enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), vilket kan innebära tvångsvård.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppgift är att vara medmänniska för en annan person. En kontaktperson kan finnas med och stödja ett drogfritt liv för den enskilde. Kontaktpersonen har ett nära samarbete med socialtjänsten. Du kontaktar en socialsekreterare om du vill veta mer om stödet från kontaktperson.


Behandling

För att komma till rätta med sitt drogmissbruk kan en behandling på ett behandlingshem vara en lämplig åtgärd. Beroende på missbrukets karaktär finns olika behandlingsalternativ. Ett alternativ är öppenvård på dagtid, som kan vara individanpassad. Om behov finns att bryta med sin hemmiljö kan slutenvård vara ett alternativ. Du kontaktar en socialsekreterare om du vill veta mer om behandling för beroendeproblem.


Hur ansöker/anmäler du?

Har du redan kontakt med en socialsekreterare så vänder du dig till den om du har behov av hjälp. Om du är under 18 år, eller det gäller barn kontaktar du individ- och familjeomsorgen via vård- och omsorgsförvaltningen reception 0935-143 11 så blir du hänvisad rätt.

Är du missnöjd med dina kontakter med socialtjänsten?

Du kan inkomma med synpunkter eller klagomål till vår klagomålshantering. Om du har fått avslag på ett beslut har du möjlighet att överklaga beslutet, se mer information här.

Kontaktperson: Sara Hallnor