Särskilda boendeformer

Lyssna

Med särskilda boendeformer menas det som förut benämndes sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden eller servicehus.

Den som anser sig vara i behov av särskilt boende skall kontakta kommunens biståndshandläggare och göra en ansökan. Detta gäller också personer bosatta i andra kommuner som önskar särskilt boende i Vännäs.

Särskilda boenden

Borgmästargården
Södra Drottninggatan 5, Vännäs
Ansvarig: Per Forsman tfn 142 67
Antal boenden: 24  

Vännäsby ÄldreCenter
Nygatan 3 A, Vännäsby
Ansvarig: Elena Jakobsson tfn 142 98
Antal boenden: 50-55

Hjorten
Nygatan 3, Vännäsby
Ansvarig: Per Forsman tfn 142 67
Antal boenden: 14

Utredning och rehabilitering

Slussen finns 11 platser för utredning och rehabilitering.