Konsumentvägledning

Lyssna

Konsumentvägledning är en kostnadsfri tjänst som varje kommun själv väljer att tillhandahålla för sina medborgare. Vännäs kommun har ingen sådan tjänst men det finns andra sätta att få vägledning i konsumentärenden. Här får du information och tips på länkar.

Till en konsumentvägledare kan du vända dig, om...

  •   du har funderingar inför ett köp av en vara eller tjänst
  •   du vill läsa Råd och Rön eller andra broschyrer/faktablad
  •   du har frågor kring exempelvis garantier, öppet köp, ångervecka, 
  •   reklamation, köp över internet

      ...eller om andra frågor som rör förhållandet mellan dig som konsument och en näringsidkare.

Typ av ärenden

En konsumentvägledare kan inte driva konsumentärenden, men kan ge stöd och vägledning i ärenden som rör relationen mellan näringsidkare och privatperson. När det gäller problem vid köp av varor eller tjänster mellan privatpersoner, faller det utanför vad en konsumentvägledare får bistå med.

Ärenden som gäller budget- och skuldrådgivning sköts i Vännäs kommun av vård- och omsorgsförvaltningen.

Länktips

Allmänna reklamationsnämnden

Konsument Europa

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Konsumenternas tele- och internetbyrå

Energirådgivning

Telekområdgivarna

Konsumentverket KO

Koll på cashen

Ung konsument.se

Hallå konsument!

Råd och Rön

Kontaktperson: Karolina Johansson