Slamtaxa

Lyssna

År 2015 införde Vännäs kommun, tillsammans med Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå, avvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp/slambrunnar upp till och med 4 m3.

I priset för tömning av slambrunn/-tank ingår 20 meter slanglängd (räknas från slambilen till brunnens/tankens botten).

Den här taxan är beslutad och antagen av Kommunfullmäktige och gäller från och med 2018-01-01.

Renhållnings- och avfallstaxa 2018 (pdf)

Tömning av slambrunn

Med moms Utan moms
Brunn upp till 4 m3, avvattnande teknik 890,00 712,00
Brunn upp till 4 m3, heltömmande teknik (inkl. miljöavgift) 1 265,00 1 012,00
Miljöavgift 422,00 337,60
Brunn 4,1-9 m3 (heltöms) 1 265,00 1 012,00
Brunn 9,1 m3 (heltöms) 1 930,00 1 544,00
Brunn - tillägg per m3 över 9,1 m3 (heltöms) 225,00 180,00
BDT-brunn (Bad, Disk, Tvätt) 625,00 500,00


Extratömning av slambrunn

Ibland kan man behöva tömma sin slambrunn utanför ordinarie körlista och då kan man beställa en extratömning. I priset för extratömningen tillkommer, utöver ovanstående tömningskostnad av brunnen, en framkörningsavgift enligt nedan.

Framkörningsavgift Med moms Utan moms
Tömning inom 8 kalenderdagar 745,00 596,00
Tömning inom 24 timmar, vardag 1 180,00 944,00
Akut tömning (tömning samma dag om beställningen är gjord innan kl. 12.00) 1 465,00 1 172,00

 

Tömning av sluten slamtank

Från och med 2016 måste kunder med sluten tank själv beställa tömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän kunden själv beställer tömning hos oss på renhållningsavdelningen, 0935-14 000 (vx) eller soporochvatten@vannas.se 

Vi gör detta för att säkerställa att fastigheten inte kommer att stå tom en längre tid efter tömning så att eventuella doftproblem uppstår i fastigheten. När kunden har behov av att tömma tanken kontaktar man renhållningsavdelningen och beställer en tömning inom 8 arbetsdagar. Kunden kan givetvis även fortsättningsvis beställa akuttömning (tömning samma dag om beställning görs då innan klockan 12.00) respektive tömning inom 24 timmar (vardag).

Med moms Utan moms
Sluten tank upp till 4 m3, heltöms och beställs vid behov 1 120,00 896,00
Sluten tank 4,1-9 m3, heltöms och beställs vid behov 2 160,00 1 728,00
Sluten tank - tillägg per m3 över 9,1 m3, heltöms och beställs vid behov 225,00 180,00


Utöver ovanstående tömningskostnad av tanken tillkommer en framkörningsavgift enligt nedan.

Framkörningsavgift Med moms Utan moms
Tömning inom 8 arbetsdagar 245,00 196,00
Tömning inom 24 timmar, vardag 1 180,00 944,00
Akut tömning (tömning samma dag om beställningen är gjord innan kl. 12.00) 1 465,00 1 172,00

 

Tilläggstjänster

Med moms Utan moms
Extra slang (mäts från slambilen till brunnens/tankens botten)
21-35 m 155,00 124,00
36-50 m 263,00 210,40
51 m och uppåt 914,00 731,20
Lyft av tungt brunnslock 15 kg-35 kg, där locket kan skjutas åt sidan 300,00 240,00
Lyft av tungt brunnslock, utan bra häv/lyft eller skjutanordning 900,00 720,00
Bomkörning (tömning har inte kunnat ske på grund av hinder, bristfällig väg eller annat som inte avstyrts i tid av fastighetsägaren) 635,00 508,00
Närvarokrav (kunden kräver att de ska vara med vid tömningen) 250,00 200,00

 

Kontaktperson: Inger Olofsson