Korttidsboende, Slussen

Lyssna

Rehabiliterings- och utredningsenhet.

Vår målgrupp

Slussen är en rehabiliterings- och utredningsenhet med 11 platser för:

  • Personer som är utskrivningsklara från Norrlands Universitetssjukhus (NUS) och har ett fortsatt utredningsbehov.
  • Personer som bor i eget boende och är i behov av rehabilitering för att kunna fortsätta bo hemma, där utebliven rehabiliteringsinsats tvingar personen att ansöka om särskilt boende. Rehabiliteringsbehovet ska dock inte kunna tillgodoses inom dagverksamhet, hemrehab, riktad aktivering eller genom poliklinisk arbetsterapeutisk eller sjukgymnastisk behandling och/eller träning.
  • Personer där oklarheter finns beträffande deras framtida boende kan efter individuell bedömning vistas på Slussen för utredning av lämplig boendeform.

 

Mål med vistelsen

Vi upprättar en individuell plan utifrån varje gästs speciella behov. Dagliga rutiner och aktiviteter samt specifik träning används som medel för att uppnå uppsatta mål.

Medarbetare

På Slussen arbetar undersköterskor i nära samverkan med kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Läkare kontaktas vid behov, i övrigt sker läkarkontakten via sjuksköterskan en gång i veckan. En kontaktpersonal kommer under vistelsen att bistå med praktiska saker, vara kontakt mellan gäster och anhöriga samt bidra till att vistelsen blir så givande som möjligt.

Rum

På Slussen finns både enkelrum och dubbelrum vilket innebär att alla inte kan ha eget rum. Verksamheten försöker dock belägga platserna på bästa sätt. Det kan innebära att någon av Slussens gäster kan behöva byta rum under sin vistelsetid.

Besök

Alla anhöriga ser vi som en tillgång och ett stöd för Slussens gäster och medarbetare.

Telefon

För den som önskar är det möjligt att koppla in telefon.

Kontakta Slussen

Tel: 0935-143 06 Fax: 0935-143 07. Slussen i Vännäs finns på Södra Drottninggatan 2.

Välkommen att hälsa på!

Besökstider mellan 13.00-16.00 och 17.30-19.00, eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Per Forsman