Stipendium och fonder

Lyssna

Kommunen har flera olika fonder och stipendier där du som bor i, eller har anknytning till, Vännäs kommun har möjlighet att söka bidrag. En del av fonderna kommer från donationer av privatpersoner och några bekostas av Vännäs kommun.

I menyn är fonderna uppdelade på:

 

Skillnaden mellan stiftelse, fond och stipendium

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Denna mottar då pengarna i form av ett stipendium.

Observera att stipendierna har olika ansökningsperioder samt även olika kontaktpersoner.

Kontaktperson: Daniel Theander