Nätverk, företagsföreningar

Lyssna

I Vännäs finns olika organisationer med lokal verksamhet för företagare. De är Företagarna i Vännäs, Vännäshandlarna och LRF.

Företagarna (Företagarnas riksförbund) är en landsomfattande organisation vars medlemmar antingen är företagare själva eller stöttar organisationens arbete. Företagarna har lokala föreningar på många orter, så också i Vännäs. Företagarna i Vännäs verkar för ett gott företagsklimat genom att erbjuda aktiviteter, delta i näringslivsråd och representerar företagare i olika sammanhang. Ordförande för företagarna i Vännäs under 2017-2018 är Emil Palm på Vännfors Bygg AB. Vill du veta mer om Företagarna kan du hitta information här.

Handlarna i Vännäs har en förening som ordnar evenemang, aktiviteter och gemensam marknadsföring. Kontakta någon av butikerna om du vill veta mer.

LRF är en medlemsorganisation för jord- och skogsbruksnäringen. I Vännäs finns en aktiv  lokalavdelning som du kan kontakta.

Näringslivsråd

Som en del i arbetet med att främja företagsklimat och ha förståelse för varandras villkor finns ett näringslivsråd i Vännäs. I Näringslivsrådet finns kommunens kommunal- och oppositionsråd, tjänstemän från olika förvaltningar och gymnasieskolan Lilja representerade och från näringslivet deltar representanter för Företagarna, Handel, LRF, Handelsbanken, Swedbank och Vännäs Fastigheter. Rådet fungerar rådgivande och här dryftas både strategiska utvecklingsfrågor samt ibland direkta operativa åtgärder. Vill du veta mer om näringslivsrådet kan du kontakta näringslivsutvecklare på Vännäs Kommun som är sammankallande.

Minnesanteckningar näringslivsråd 2017

25 januari (pdf)

29 mars (pdf)

24 augusti (pdf)

28 september (pdf)

Minnesanteckningar näringslivsråd 2016

 23 november (pdf)

12 oktober (pdf)

1 Sepember (pdf)

9 Juni

28 April

18 Februari

  

Kontaktperson: Christin Westman