Om Vannas.net

Lyssna

Som boende i Vännäs kommun ska du ha tillgång till bredband och TV till en fast kostnad. Kommunens vision är att minst 95 % av alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag senast år 2020 ska ha tillgång till fast, funktionsduglig IT-kommunikation.

 

Öppna nät

Vännas kommuns stadsnät Vannas.net bygger öppna nät och är ägare av nätet. Vi erbjuder våra kunder (privatpersoner, offentliga organisationer och företag) möjligheten att ansluta sig till nätet. Vi erbjuder dessutom andra leverantörer att ansluta sig till nätet. Då kan en annan leverantör än vårt eget Vännäs.net erbjuda sina tjänster till samma kundkrets. Nätet blir tillgängligt på samma villkor för alla leverantörer.

Fördelar för dig som kund
För dig som kund innebär det en rad fördelar att vara uppkopplad emot ett öppet nät. Den främsta fördelen är att du (hushållet eller företaget) får göra ditt eget val av tjänsteleverantörer. Dessutom innebär ett öppet nät att du kommer att få tillgång till alla tjänsteleverantörers tjänsteutbud.

Var finns det bredband?
Bredbandet är väl utbyggt och kan ansluta de flesta fastigheter i Vännäs och Vännäsby tätort. Även alla större byar har bredband och möjlighet att ansluta fastigheter som där ännu inte är anslutna. Kontakta kundtjänst om du vill veta om just din fastighet kan anslutas.

 

Bredbandsstrategi 2015-2020

(tidigare kallat IT-Infrastrukturprogram)

Här finns Vännäs kommuns bredbandsstrategi för perioden 2015-2020 att läsa.

Bredbandsstrategi 2015-2020, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3a, Bilaga 3b, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6 och Bilaga 7, samtliga dokument är i PDF-format.

Bredbandsstrategin fastslogs den 15 juni 2015 av Vännäs Kommunfullmäktige.

 

Hitta till oss


Vannas.net/IT-kontoret
Södra Drottninggatan 7, Vännäs

Öppettider 

Kundtjänst / Felanmälan

Saknar du bredband?
Du som saknar bredband  med minst 1 megabit/sekund ska kontakta Post- och telestyrelsen. Detta ökar dina chanser att få tillgång till bredband inom de närmaste åren. Anmäl här

Kontaktperson: Roger Fagerdal