Ny i Sverige - Vilket stöd går det att få?

Lyssna

Att flytta till en annan ort förändrar hela livet. Nytt jobb, ny bostad, nya vänner och nya möjligheter! Hur vill ni bo? Vart ska barnen gå i skola? Finns det jobb? Vad finns det att göra på fritiden i Vännäs?

Kommunens ansvar

Som nyanländ med uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till olika former av stöd från kommunen.

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar också för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Inom skolan räknas du som nyanländ de första fyra åren. Kommunerna ansvarar även för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.

Integrationshandläggare

Integrationshandläggaren finns som ett stöd för dig som ska flytta eller precis har flyttat till Vännäs Kommun. Integrationshandläggaren svarar bland annat på frågor, hjälper till med myndighetskontakter och lotsar dig rätt i samhället. Tveka inte att kontakta vår integrationshandläggare som hjälper dig med tips, information och de kontakter du behöver.