Praktik och arbetsträning

Lyssna

Arbetsträning/praktik kan ske i våra kommunala verksamheter eller i det privata näringslivet.

En förfrågan om stöd ut till arbetsträning/praktik kan komma från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, personen själv eller anhörig. När en förfrågan om stöd inkommit till arbetsmarknadsenheten och insatsen bedöms relevant får individen träffa en arbetskonsulent som hjälper till att utforma ett individuellt stöd.

Vi vänder oss framförallt till:
Personer med beslut om daglig verksamhet utifrån LSS eller SOL
Personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
Långtidsarbetslösa personer
Långtidssjukskrivna personer
Personer med funktionsnedsättning

 

 

Kontaktperson: Annika Jansson