Företagsstöd

Lyssna

Om du ska starta eller redan driver företag inom Vännäs och har utvecklingsplaner finns möjlighet att söka företagsstöd hos Länsstyrelsen.

Varje år får länsstyrelserna i Sverige pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och över tid, beroende på resurser och särskilda uppdrag.  I Västerbotten kan länsstyrelsen som en del av insatserna för regional tillväxt ge bidrag till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Länsstyrelsens olika företagsstöd ska hjälpa företag i Västerbotten att nå hållbar tillväxt.

I Vännäs kan företag erhålla 25% stöd vid investeringar, då området är s.k B-område. Stöden kan variera i storlek mellan kommuner i länet. Det finns även mikrobidrag, konsultcheckar och innovationsbidrag. För att läsa mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig så läs gärna på Länsstyrelsens webb, eller kontakta näringslivsavdelningen så hjälper vi dig vidare.

Är du kvinna eller född utanför Norden och driver företag?

Då kan du söka om tillväxtcheck hos Länsstyrelsen. Checken kan användas till mjuka kostnader som produktutveckling, affärsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och utbildningsinsatser. Företaget sa ha max 9 anställda och stödet uppgår till 75% av kostnaderna, max 150 000kr. Ansökningstiden gäller till mars 2018.

För mer information kontakta Tobias Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten

Tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

Behöver ditt företag utveckla jämställdhetsarbetet?

Med Länsstyreslens jämställdhetscheck kan företag få 75% av kostnaderna för att till exempel konsultkostnader för att ta fram en jämställdhetsplan, lönekartläggning eller utveckling av jämställdhetsabetet. För arbetsgivare med över 25 eller fler anställda är det lag på att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan var tredje år.

Se Länsstyrelsens webb för ansökning.

Kontaktperson: Christin Westman