Framtidens Vännäs, kommunens planarbete

Lyssna

Vännäs kommun arbetar för att främja en långsiktig god utveckling när det gäller till exempel bebyggelse och markanvändning. Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt.

Under dessa sidor hittar du information om vårt arbete för att utveckla och planera för framtidens Vännäs. I översiktsplaneringen finns inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun.

Läs mer om våra utvecklingsområden i menyn.

Kontaktperson: