Hemsjukvård

Lyssna

Är du över 18 år och inte kan ta dig till din hälsocentral på egen hand eller med stöd kan du ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i hemmet alla tider på dygnet.

För att få hemsjukvård vänder du dig till din hälsocentral. Det är hälsocentralen som förmedlar kontakten med hemsjukvården vid behov. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering och det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Du kan få vård i hemmet under en kortare eller längre period.

I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. I Vännäs kommun finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Distriktssköterskan förmedlar kontakt med hälsocentralens läkare (icke akuta situationer).

Sjukvårdsinsatser
Genom hemsjukvården får du hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel:

  • medicindelning
  • provtagning
  • såromläggning
  • injektioner