Demensvårdsteamet

Lyssna

Vännäs lokala demensvårdsteam är en resurs för alla medarbetare som i sitt dagliga arbete möter personer med en demenssjukdom och/eller deras närstående.

Teamet kan också vid behov vara ett stöd för anhöriga. Vännäs lokala demensvårdsteam består av distriktssköterska, undersköterska/demensvårdsutvecklare och arbetsterapeut. Om du önskar komma i kontakt med teamet vänder du dig till omvårdnadsansvarig sjuksköterska som förmedlar din förfrågan.

Kontaktuppgifter till sjuksköterskorna hittar du här (länk till information om MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska).