Korpen motionslådor 2017

Lyssna

Postlådor som är märkta med "Korpen" kommer att placeras ut på olika promenadstråk i Vännäs och Vännäsby under tiden 15 maj till 11 juni.

Alla i kommunen är välkomna att vara med, det spelar ingen roll hur man rör på sig eller om man är medlem i Korpen, huvudsaken är att man motionerar!

Varje gång du är ute och passerar en Korpen-låda ska du passa på att skriva in ditt namn och telefonnummer i pärmen som ligger i lådan så har du möjlighet att vinna ett pris!

Tanken är att peppa varandra och motionera mera!

4 lådor fördelat i Vännäs och Vännäsby, lådorna hittar du:

  • efter Nybyrundan,
  • vid minigolfen på Vännäsbadet,
  • efter Strandpromenaden i Vännäsby samt
  • vid trafikljusen vid Fällforsvägen.

En gång i veckan lottar vi ut ett pris bland dom som skrivit upp sig på listan i motionslådan. Vinnaren presenteras på Korpens hemsida www.korpen.vannas.se och Korpen Vännäs på facebook där också mer information finns, vid frågor ring Anna-Therese Johansson 070-364 80 89.

Korpen Vännäs - Alla kan vara med!