Har du fått Medborgarundersökningen hemskickad till dig? - Hjälp oss gärna att bli bättre

Lyssna

Vännäs kommun deltar i årets omgång av SCB's medborgarenkät tillsammans med 130 andra kommuner i Sverige. Hjälp oss gärna att bli bättre genom att besvara medborgarenkäten om Vännäs kommun. Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i åldrarna 18-84 år. Svaren ska vara SCB tillhanda 27 oktober.

Enkäten berör tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Svara via webben eller i pappersenkäten

Du som fått enkäten skickad till dig kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkäten eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer.

Sista svarsdag 27 oktober, 24 oktober med post

Sista dag att svara på enkäten är 27 oktober. Via webben kan du svara fram till kl. 13.00 denna dag. Du som skickar in pappersenkäten bör posta den senast 24 oktober för att den ska hinna komma fram till SCB.

Enkäten på andra språk

Webbenkäten går att besvara på svenska, engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

För att få en arabisk enkät behöver urvalspersonen kontakta oss. Information om detta finns, på arabiska, i förbrevet, det brev som skickas med enkäten och i andra påminnelsen. Eventuella kommunspecifika tilläggsfrågor finns endast på svenska.

Mer information och inloggning

På SCBs hemsida finns länk till inloggningen samt information på andra språk och vanliga frågor och svar. Besök: https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

Resultaten

Resultaten kommer att publiceras den 21 december i SCB:s statistikdatabas.

Tack för din hjälp!