Vem tycker du ska få Vännäs kommuns kulturstipendium 2017?

Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs vill genom kulturstipendiet stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet på 8000 kronor delas ut årligen till personer eller grupper som är eller har varit bosatta inom Vännäs kommun eller på annat sätt har nära anknytning till kommunen.

 

Förslag på stipendiat tillsammans med motivering ska vara inkomna senast den 15 oktober 2017 till:

Vännäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
91181 Vännäs
Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.

Du kan även skicka motiveringen via epost:
barn.utbildningsnamnden@vannas.se
Skriv ”Kulturstipendium” i ämnesraden.

För ytterligare upplysning om stipendiet besök kommunens hemsida eller kontakta:

Catarina Henfridsson
Bibliotekarie
Tel: 0935-14180
catarina.henfridssom@vannas.se