Kapacitets uppgradering

AC-Net har uppgraderat länken mellan Vännäs och Umeå vilket gör att tjänsteleverantörerna nu kan höja sin kapacitet till Vännäs.