Åtgärdat - EPG störningar

Den Elektroniska Program Guiden (EPG) fungerar fortfarande bristfälligt, felsökning pågår.

EPGn är nu åtgärdad.