Vill ditt företag ha stöd i jämställdhetsarbetet?

Lyssna

Små och medelstora företag i Västerbotten har just nu chansen att få stöd i sitt jämställdhetsarbete. Det är Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten samt Tillväxtverket som gemensamt prioriterar att erbjuda kunskapsstöd till företag i länet.

 

Målgrupp är små- och medelstora företag som vill börja eller vidareutveckla sitt jämställdhetsarbete. Är du och/eller ditt företag ett av dem?

Syftet är att bidra med kunskaper om jämställdhet för att stärka företagens konkurrenskraft. Det handlar dels om att vara en inkluderande arbetsplats som välkomnar kompetenta kvinnor och män men även om att nå nya målgrupper samt utveckla sin verksamhet. Processtöd jämställdhet finns under 2017 och fram till augusti 2018.

Verktyg för utveckling

Är du intresserad av att använda processtödet kommer du att få besök av Helena Österlind, processtöd för Västerbotten. Tillsammans går ni igenom ambitioner, kunskapsläge och struktur för en möjlig insats. Jämställdhet är ett verktyg för utveckling och varje företag är unikt. Därför är varje insats skräddarsydd för varje enskilt företag. Vår rekommendation är att börja småskaligt i någon del av verksamheten för att sedan väva in fler verksamheter allteftersom. Ledningens roll är helt avgörande för hur jobbet med jämställdhet går därför träffar Helena gärna VD och/eller motsvarande i företagen för att gå igenom ett upplägg på kort och lång sikt.

Är din tid dyrbar?

Ert deltagande som företag kostar arbetstid och engagemang. Helena avsätter initialt ca en arbetsdag för att tillsammans med er få en bild av nuläget och en gemensam målbild för jämställdhetsinsatsen. Därefter kommer ni överens om antal timmar och vilka som involveras.

Är du nyfiken och/eller vill vara med?

Ta kontakt med Helena direkt för mer information och möjlighet att boka ett möte.

Helena kommer gärna ut till företaget och det mesta av jobbet förväntas ske ute i ert företag.

Kontakt:
Helena Österlind
070-225 83 05

Med finansiering av: